Werkgebieden

WERKGEBIEDEN

Om u een beeld te geven van de ervaring die onze adviseurs hebben volgt hieronder een niet-limitatieve opsomming van een aantal van de projecten en disciplines welke wij op detachering- of projectbasis voor u kunnen uitvoeren:

Overheid

  • Vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer;
  • Opzetten beleid;
  • Juridische ondersteuning;
  • Interimmanagement;
  • Coachingstrajecten;
  • Geven van (interne) cursussen;
  • Akoestiek (beleid, meten en rekenen, beoordeling akoestische onderzoeken, algemene ondersteuning);
  • Trajecten in het kader van de professionalisering van de handhaving;
  • Implementatieprojecten in het kader van de omgevingsvergunning;
  • BRZO-trajecten;
  • Ondersteuning op het gebied van externe veiligheid;
  • Afvalpreventiebeleid.


Bedrijfsleven

  • Aanvragen van milieuvergunningen;
  • Opzetten milieuzorgsystemen;
  • Arbeidsveiligheidsbeleid;

 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

TWITTER

Ik ben voor meerdere klanten op zoek naar een #jurist handhaving #Wabo#milieu voor complexe dossiers waar je je tanden in kunt zetten.


Met ons label HSEfocus richten wij ons op Werving en Selectie van professionals op het gebied van Milieu en HSE. Geinteresseerd?