Vervulde opdrachten

VERVULDE OPDRACHTEN

Om u een beeld te geven van de projecten, welke onze adviseurs hebben uitgevoerd, volgt hieronder een opsomming.

Vergunning verlening:

 • Detachering senior vergunningverlener bij een Provincie (meerdere malen);
 • Detachering van een agrarische vergunningverlener bij een gemeente;
 • Detachering van industriële vergunningverleners (meerdere malen);
 • Coaching on the job van een vergunningverlener;
 • Het geven van competentiegerichte cursussen;


Externe veiligheid:

 • Detachering adviseur Externe Veiligheid voor het opstellen van bestemmingsplannen;
 • Detachering adviseur Externe Veiligheid en Akoestiek;
 • Opstellen beleidsvisie Externe Veiligheid voor een gemeente;
 • Detachering coördinator risicobeheersing bij een brandweerkorps;
 • Beoordelen van Provinciale dossiers op juistheid op het gebied van Externe Veiligheid;
 • Behandelen van meerdere Brzo procedures voor meerdere klanten;
 • Het opstellen van BRZO advies en Advies op het gebied van Externe Veiligheid voor een regionale brandweerorganisatie;
 • Detachering van een adviseur Externe Veiligheid bij een samenwerkingsverband;
 • Oppakken van een “hoofdpijndossier” op het gebied van Externe Veiligheid bij een gemeente;


Geluid:

 • Detachering van een senior geluidsmedewerker bij een gemeente;


Handhaving:

 • Uitvoeren controles bij meerdere gemeentes;
 • Het geven van interne en op maat gemaakte cursussen op het gebied van integrale handhaving;


Bodem:

 • Detachering van een senior medewerker bodem bij een gemeente;
 • Detachering van een senior bodem adviseur bij een Provincie;
 • Detachering van een beleidsmedewerker asbest;
 • Detachering van een senior beleidsmedewerker ontgrondingen bij een Provincie;
 • Detachering van een junior beleidsmedewerker Duurzaamheid;


Voor het bedrijfsleven:

 • Ondersteuning op het gebied van Vergunningenmanagement en Milieuzorg;
 • Ondersteuning bij de werking van een afvalwaterzuivering en het verbeteren van de relatie met het bevoegd gezag;
 • Opstellen van een projectplan voor afvalwater
 • Ondersteunen met HVK-advies bij bodemsaneringen;
 • Opstellen van veiligheidsbeleid bij een afvalverwerker;
 • Het geven van duurzaamheids- en energieadvies
 • Detachering van een HSE-manager;
 • Uitvoeren van RIE’s;
 • Ondersteuning op het gebied van VCA.


Vanzelfsprekend kunnen wij veel meer voor u betekenen.

TWITTER

Voor 2 geweldige #industriële projecten ben ik op zoek naar #vergunningverleners Wabo #Milieu. Start kan in overleg. lnkd.in/eyg9KbeN


Met ons label HSEfocus richten wij ons op Werving en Selectie van professionals op het gebied van Milieu en HSE. Geinteresseerd?