Vervulde opdrachten

VERVULDE OPDRACHTEN

Om u een beeld te geven van de projecten, welke onze adviseurs hebben uitgevoerd, volgt hieronder een opsomming.

Vergunning verlening:

 • Detachering senior vergunningverlener bij een Provincie (meerdere malen);
 • Detachering van een agrarische vergunningverlener bij een gemeente;
 • Detachering van industriële vergunningverleners (meerdere malen);
 • Coaching on the job van een vergunningverlener;
 • Het geven van competentiegerichte cursussen;


Externe veiligheid:

 • Detachering adviseur Externe Veiligheid voor het opstellen van bestemmingsplannen;
 • Detachering adviseur Externe Veiligheid en Akoestiek;
 • Opstellen beleidsvisie Externe Veiligheid voor een gemeente;
 • Detachering coördinator risicobeheersing bij een brandweerkorps;
 • Beoordelen van Provinciale dossiers op juistheid op het gebied van Externe Veiligheid;
 • Behandelen van meerdere Brzo procedures voor meerdere klanten;
 • Het opstellen van BRZO advies en Advies op het gebied van Externe Veiligheid voor een regionale brandweerorganisatie;
 • Detachering van een adviseur Externe Veiligheid bij een samenwerkingsverband;
 • Oppakken van een “hoofdpijndossier” op het gebied van Externe Veiligheid bij een gemeente;


Geluid:

 • Detachering van een senior geluidsmedewerker bij een gemeente;


Handhaving:

 • Uitvoeren controles bij meerdere gemeentes;
 • Het geven van interne en op maat gemaakte cursussen op het gebied van integrale handhaving;


Bodem:

 • Detachering van een senior medewerker bodem bij een gemeente;
 • Detachering van een senior bodem adviseur bij een Provincie;
 • Detachering van een beleidsmedewerker asbest;
 • Detachering van een senior beleidsmedewerker ontgrondingen bij een Provincie;
 • Detachering van een junior beleidsmedewerker Duurzaamheid;


Voor het bedrijfsleven:

 • Ondersteuning op het gebied van Vergunningenmanagement en Milieuzorg;
 • Ondersteuning bij de werking van een afvalwaterzuivering en het verbeteren van de relatie met het bevoegd gezag;
 • Opstellen van een projectplan voor afvalwater
 • Ondersteunen met HVK-advies bij bodemsaneringen;
 • Opstellen van veiligheidsbeleid bij een afvalverwerker;
 • Het geven van duurzaamheids- en energieadvies
 • Detachering van een HSE-manager;
 • Uitvoeren van RIE’s;
 • Ondersteuning op het gebied van VCA.


Vanzelfsprekend kunnen wij veel meer voor u betekenen.

TWITTER

Ik ben voor meerdere klanten op zoek naar een #jurist handhaving #Wabo#milieu voor complexe dossiers waar je je tanden in kunt zetten.


Met ons label HSEfocus richten wij ons op Werving en Selectie van professionals op het gebied van Milieu en HSE. Geinteresseerd?